Schoolmaatschappelijk werk


Kernteam op school
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze hulp zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp het kernteam geformeerd. Voor de samenstelling van dit team zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende ervaring en expertise.

Wat doen wij?
Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school.

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp.

Hoe komt u met mij in contact?

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen:

  • Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator in overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

  • Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator.  U kunt ook rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.

Verder zal ik tweewekelijks op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook langskomen.
De data en tijden dat ik dit schooljaar aanwezig ben zijn:
In de onevenwerken op maandagochtend van 08.30 tot 10.00 uur. 

Mandy de Keijzer medewerker kernteam / SMW
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker 
Telefoon 14 015 |M 06 21 000 967 
Email: m.dekeijzer@pijnacker-nootdorp.nl

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling