Leerlingenraad

De Keizerskroon heeft een leerlingenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingenraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om samen met een leerkracht te praten over dingen die de leerlingen belangrijk vinden op school. Zo praten we over de invulling van het schoolplein, de excursies, nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek, maar ook over dingen die direct met het onderwijs in de klas te maken hebben. 

Ga verder in: Mijn kind is leerling