Schoolplan

Het schoolplan van de Keizerskroon is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het huidige schoolplan is opgesteld voor de periode 2019-2023. In dit plan staat beschreven welke keuzes we maken voor de komende jaren. Deze keuzes sluiten aan bij onze huidige visie en missie.

 

 

Ga verder in: Ik zoek een basisschool