Oudervereniging

Bij een basisschool horen ook leuke evenementen voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstdiner, sinterklaasfeest, paasontbijt en een schoolreisje. Deze worden door de oudervereniging en de school samen georganiseerd.
De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die kinderen op deze school hebben zitten en zich inspannen om van al deze evenementen iets leuks en speciaals te maken.

Belangstelling voor de oudervereniging? Neem dan contact op met de voorzitter, Laura van Ginkel, of geef het door aan de leerkracht van uw kind.

U kunt de oudervereniging altijd mailen voor vragen of informatie: ov.keizerskroon@outlook.com

Om dit te bekostigen wordt ook om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bedraagt €65,- per kind per jaar. Voor kinderen die na de kerstvakantie nieuw op school starten,is de ouderbijdrage  €32,50.

Ons rekeningnummer is: NL02INGB0005654114
t.n.v. Oudervereniging RKBS De Keizerskroon

Mocht u om bepaalde redenen niet kunnen betalen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de oudervereniging. Betalingsregelingen of aangepaste bedragen zijn in overleg ook mogelijk.
 

Bestuur van de oudervereniging:
Laura van Ginkel (voorzitter)
Erica Jongeleen (penningmeester)
Suzanne van der Wijk (secretaris)

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling