Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de wet voorgeschreven orgaan waarin leerkrachten en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. De MR oordeelt over het beleid van het schoolbestuur en de uitvoering daarvan door de schoolleiding.

De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de Gemeenschappelijke MR van de vijf scholen in Pijnacker van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.
 

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 

Oudergeleding: 
Martijn van der Plaat, Remy Spliet en Tiemen van Stigt
Leerkrachtgeleding: 
Wim van Cruchten, Marc Lawa en Timo Boekwijt

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): 
Namens de Keizerskroon in de GMR: Wim van Cruchten (leerkracht) en Ilona de Bruijne (ouder). 

 

U kunt altijd contact opnemen met de leden van de MR als u ergens aandacht voor wenst. Het emailadres van de MR is:
mr@dekeizerskroonpijnacker.nl. De MR heeft ook een postvakje in de school.

Wilt u aanwezig zijn bij een MR-vergadering? ​U bent als toehoorder van harte welkom om bij een gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn. U kunt zich via de email van de MR aanmelden.

Wilt u notulen inzien, dan kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Ga verder in: Mijn kind is leerling