Portfolio


Op de Keizerskroon werken we met portfolio's. Het woord portfolio komt uit het Italiaans:
Portare foglio. Dit betekent letterlijk: "dragen van papier". Oorspronkelijk werd met het woord een map bedoeld waarin kunstenaars, zoals schilders, grafici en architecten, hun werk bewaarden om aan belangstellenden te laten zien.

De laatste tijd zien we dit ook steeds meer in het onderwijs: leerlingen verzamelen hun belangrijkste werkstukken, maken met hun leerkracht een selectie en beargumenteren hun keuze. Portfolio's kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leren en het onderwijs. Werken met portfolio's is leerzaam: het geeft leerlingen inzicht in wat  ze leren en hoe  ze dat doen. Met behulp van hun portfolio kunnen ze dat bovendien anderen laten zien en uitleggen.

Op de Keizerskroon maken alle kinderen een portfolio. Een portfolio is een verzameling werkstukken van een leerling in een of meer vak-en/of ontwikkelingsgebieden, gemaakt in een bepaalde periode. Deze verzameling wordt zorgvuldig samengesteld. Uit het werk dat een leerling heeft gemaakt, wordt een keuze gemaakt. Elke leerling stelt zelf - in gesprekken met de leerkracht - zijn eigen portfolio samen.
In deze gesprekken denken leerling en leerkracht samen na over het leer- en ontwikkelingsproces en over de bereikte resultaten. Bij het werken met portfolio's heeft de leerling een actieve rol: hij of zij bepaalt in overleg met de leerkracht wat in het portfolio komt en verantwoordt zijn/haar keuze.


Twee keer per jaar voeren de kinderen en de ouders een portfolio-gesprek met elkaar en kunt u zo inzicht krijgen in de leer- en werkresultaten van uw kind. Voor meer informatie over het voeren van een portfoliogesprek kunt u de gespreksfolder "Portfoliogesprekken" gebruiken.