Oudervereniging


Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging helpt de school bij de organisatie van diverse activiteiten en festiviteiten. Via de nieuwsbrief houden zij u op de hoogte van hetgeen zij besproken hebben met elkaar. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de de OV een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en is dit schooljaar vastgesteld op 65 euro per kind. Via de penningmeester van de OV ontvangt u een rekening hiervoor. Heeft u belangstelling voor de oudervereniging? Neem dan contact op met de voorzitter, Debbie van Winden, of geef het door aan de leerkracht van uw kind.

U kunt de oudervereniging altijd mailen voor vragen of informatie:

ov.keizerskroon@outlook.com

Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt?
IPC activiteiten
Kleuterplein activiteiten
Sinterklaasviering
Kerstviering
Pasen
Juffen- en meesterdag
Sportdag
Schoolreisje
Kleuterfeest
Kroonweken

Hoeveel is de ouderbijdrage voor mijn kind?
Voor kinderen die het schooljaar starten op de Keizerskroon,
en voor kinderen die voor de kerstvakantie nieuw op school komen,
is de ouderbijdrage vastgesteld op € 65,=

Voor kinderen die na de kerstvakantie nieuw op school starten,
is de ouderbijdrage vastegesteld op € 32,50

Ons rekeningnummer is:
NL02INGB0005654114
t.n.v. Oudervereniging RKBS De Keizerskroon

Wie zitten er in de oudervereniging?

Debbie van Winden (voorzitter)
Martijn Koolloos (penningmeester)
Mariska Daniels (secretaris)
 
Enith Smit
Natasja van Rijn
Barbara van Zwanenburg
Jamila Neervoort
Sandy Horters
Hanneke Debie
Marcel Bergenhenegouwen
Debby Groenendijk-Segers
Wendy Groenendijk-Segers
Nancy Rietkerk 

Hoe kan ik helpen?
Bij de evenementen op school hebben wij regelmatig extra hulp van ouders nodig. Voorbeelden zijn: oberen bij het kerstdiner, meelopen bij de vierdaagse, en kinderen begeleiden bij een schooluitje. Om goed hulp in te kunnen schakelen maken wij gebruik van hulpcheques. Dat is een formulier waarin u invult met wat voor activiteiten u zou willen helpen, en op welke dagdelen u beschikbaar bent. Wij kunnen dan contact opnemen als we die hulp nodig hebben. 
U kunt het formulier hier invullen.